રસોડાનું ઔષધ હિંગ

Share with:


  1. શૂળ – શરીરમાં ક્યાંય પણ આંતરબાહ્ય શૂળ નીકળતું હોય તેમાં હિંગ પિવરાવવી અને ઉપર લેપ કરવો. જેમ કે, દાઢમાં દુખતુ હોય તો દાઢમાં પોતું મૂકવું અને ગાલ ઉપર ચોપડવી.
   Vinschgauer
  2. પેટમાં દુખતુ હોય તો હિંગને દિવેલમાં ગરમ કરી પેટ પર ચોળવી અને હિંગની કે હિંગાષ્ટકની ફાંકી આપવી.
  3. ગામડામાં ઉદરશૂળના ભયંકર દુખાવામાં ઘોડા કે ગધેડાની લાદના રસમાં હિંગ મેળવી તે પેટ ઉપર ચોપડવામાં આવે છે. તેથી તુરત ફાયદો જણાય છે.
  4. શ્વાસ – હિંગ, અડદ, મરી, અને હળદરની ધુમાડી આપવી.
  5. વ્રણજંતુ – મનુષ્ય અથવા અન્ય પ્રાણીના ઘામાં જીવડા પડયા હોય તેમાં લીંમડાનાં પાનમાં કે લીંબોળીનાં તેલમાં હિંગ મેળવી ડ્રેસિંગ કરવું. તેની ધુમાડી દેવી.
  6. દંતકૃમિ – દાઢમાં હિંગ દબાવવી, તેના કોગળા ભરવા અથવા તેની ધુમાડી આપવી.
  7. ઊનવા – શેકેલી હિંગમાં એલચી પીસીને પીવરાવવી.

Ferula assa-foetida (Uzbekistan) 3

8. વીંછી વિષ – આંકડાના દૂધમાં હિંગ પીસીને ડંખ ઉપર લગાડવી.

9. કાનના રોગો – કાનમાં દુખાવો, અવાજ, ધાક, બહેરાશ વગેરે દૂર કરવા રૂમાં હિંગ લપેટી કાનમાં રાખવું.

10. અફીણવિષ – છાશ કે પાણીમાં હિંગ પિવરાવી દેવી.

11. વાળો – સો ગ્રામ દહીંમાં ચાર ગ્રામ હિંગ પીસી રોજ સવારે ત્રણ દિવસ પાવાથી વાળો બહાર નીકળી જશે.

12. અધાશીશી – નાકમાં હિંગના પાણીનું નસ્ય આવવું. હિંગને સૂંઠમાં મેળવી દૂધમાં પીસી કપાળે લેપ કરવો, વગેરે.


વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો..

વૈદ્ય નિકુલ પટેલ
આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ (બી.એ.એમ.એસ.)
Mobile : +91-98250 40844 ( do not call for free guidance)
WhatsApp : https://wa.me/919825040844


અથર્વ આયુર્વેદ ક્લિનિક અને પંચકર્મ સેન્ટર
૩૦૭, ત્રીજો માળ, શાલિન કોમ્પ્લેક્સ,
ફરકી ની ઉપર, કૃષ્ણબાગ ચાર રસ્તા,
મણિનગર, અમદાવાદ 380008
સમય – 10.00 થી 06.30 સુધી (સોમ થી શુક્ર)
Email : info@lifecareayurveda.com


યુટ્યુબ ચેનલ
અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો
આયુર્વેદ ચેનલ – http://bit.ly/Ytlifecare
આયુર્વેદ સેક્સોલોજીસ્ટ – http://bit.ly/ytsexo

અમારા વિવિધ પ્લેલિસ્ટ
ગર્ભસંસ્કાર – http://bit.ly/gbsanskar
આયુર્વેદ પ્રશ્નોત્તરી – http://bit.ly/GQAyt
हिंदी टिप्स        –  http://bit.ly/htipsyt
વંધ્યત્વ        – http://bit.ly/infyt
સરલ આયુર્વેદ – http://bit.ly/ayucourse
ગુજરાતી સંવાદ       – http://bit.ly/gtalkyt
Suvarnaprashan – http://bit.ly/sprnyt
ગુજરાતી ટિપ્સ      – http://bit.ly/gtipsyt
English Tips       – http://bit.ly/etipsyt
English Talk       – http://bit.ly/etalkyt
हिंदी वार्तालाप         – http://bit.ly/htalkyt
आयुर्वेद प्रश्नोत्तरी – http://bit.ly/hqayt
Ayurveda Que-Ans – http://bit.ly/eqayt


આયુર્વેદ સંબંધિત ફ્રી ટિપ્સ આપના Whatsapp પર મેળવવા માટે
આપના whatsapp પરથી 9825040844 પર આયુ, આપનું નામ, શહેર, ભાષા લખી મોકલી આપો.

Telegram – Join our channels –
• Gujarati Tips – https://t.me/ayurvedaguj
• Hindi Tips – https://t.me/ayurvedahin
• English Tips – https://t.me/aurvedaeng
• Sexologist Tips – https://t.me/sexologistayu
• Facebook – http://bit.ly/fb_lifecare
• Twitter – http://bit.ly/lifecare_twit
• Instagram – http://bit.ly/atharva_insta
• Pinterest – http://bit.ly/atharva_pin

ઓનલાઇન એપોઇન્ટમેન્ટ માટે અહિં ક્લિક કરો
https://fb.com/book/atharvaherbalclinic/


આયુર્વેદ સંબંધિત અમારી વેબસાઇટ્સ
http://lifecareayurveda.com
http://qa.lifecareayurveda.com
http://hindi.lifecareayurveda.com
http://qa.hindi.lifecareayurveda.com
http://gujarati.lifecareayurveda.com
http://qa.gujarati.lifecareayurveda.com
http://sexologist.lifecareayurveda.com
http://sexeducation.lifecareayurveda.com

Share with:


Comments

Leave a Reply