આરોગ્યના ઘરગથ્થુ ઉપાયો…13

Category: ટિપ્સ Published: Monday, 12 September 2016 Written by વૈદ્ય નિકુલ પટેલ

૧. રક્તપિત્ત - પત (વાતરક્ત – લેપ્રસી) - ગળો અને ગરમાળાના ઉકાળામાં દિવેલ આપવું.
૨. પથરી - પાષાણભેદનું ચૂર્ણ ૧-૧ ચમચી સવારે રાત્રે આપવું.
૩. પક્ષાઘાત - બસ્તિમાં, માલિશમાં અને પીવરાવવામાં મહાનારાયણ તેલનો ઉપયોગ કરવો.
૪. પ્રદર - પ્રદરાન્તક લોહ ૧-૧ ગ્રામ ચોખાનાં ઓસામણમાં આપવો.

 

વૈદ્ય નિકુલ પટેલ (BAMS)

અથર્વ આયુર્વેદ ક્લિનિક અને પંચકર્મ સેન્ટર

મણીનગર, અમદાવાદ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

નિયમિત આયુર્વેદ સંબંધી માહિતી માટે

Whatsapp No. +91-9825040844 પર “AYU” લખીને આપનું નામ તથા શહેરનું નામ અને આપની ભાષા મોકલી આપશો. અને અમારો આ મોબાઇલ નંબર Save કરવાનું ભૂલશો નહિં OR

Like on https://www.facebook.com/askayurveda

Follow on https://www.twitter.com/atharvaherbal

 

અગાઉ પોસ્ટ થયેલ ટિપ્સ વાંચવા માટે અહિં ક્લિક કરો

http://lifecareayurveda.com/gujarati/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=196&lang=en

पूरानी टिप्स पढने के लिये इस लिन्क को क्लिक करें

http://lifecareayurveda.com/hindi/index.php?option=com_content&view=category&id=18&Itemid=174

Get previous posted tips from here 

http://www.lifecareayurveda.com/index.php/about-ayurveda/ayurveda-free-tips

Hits: 1010

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો - FAQs